Porządek Mszy św.:

Dni powszednie
16:30
Niedziele i święta
9:30, 18:00
Sakrament pokuty:
w każdy pierwszy piątek miesiąca
na bieżąco przed każdą mszą

Przewielebny Księże Prałacie!

Po utworzeniu parafii w Dziwiszowie już w 2008r. został powołany Parafialny Zespół Caritas. Od razu podjęliśmy współpracę z Caritas Diecezji Legnickiej, która polega przede wszystkim na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym w parafii. Pierwszymi wolontariuszami pracującymi w zespole były:

  • - Barbara Garkowienko
  • - Barbara Ostrowska
  • - Elżbieta Gogojewicz

Obecnie w PZC pracują: Wojciech Szymański, Agnieszka Wasilewska, Barbara Kuczyńska, Krystyna Wójcik, Barbara Ostrowska i Urszula Górkiewicz.
Dobrą okazją do podsumowania pracy Parafialnego Zespołu Caritas był tegoroczny odpust, któremu przewodniczył Dyr. Caritas DL ks. Prałat Dr Czesław Włodarczyk. Podczas mszy przedstawiono, krótkie sprawozdanie z 5 letniej działalności:
Jako przedstawiciele Parafii i jednocześnie Parafialnego Zespołu Caritas, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas, za wygłoszone Słowo Boże, sprawowaną Eucharystię podczas naszego Odpustu Parafialnego ku czci św. Wawrzyńca.
Dziękujemy za sześcioletnią współpracę z Caritas Diecezji Legnickiej. Od 2008 roku wspomagamy pięćdziesiąt dziewięć rodzin czyli sto pięćdziesiąt dwie osoby. Dla potrzebujących wydaliśmy do dnia dzisiejszego 11 691 litrów mleka i oleju i 22 286kg z darów żywnościowych. Ostatnio włączyliśmy się także w zbiórkę żywności w sklepach przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Przez wstawiennictwo świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika wypraszamy dla całej Caritas Diecezji Legnickiej i dla Ciebie Księże Dyrektorze wiele łask, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej.
Szczęść Boże!

Strona główna